Media

LinkedIn

Lær mer om vårt arbeid og følg oss på LinkedIn.

Seagust Vattenfall-konsortiet

I februar 2022 dannet Seagust og Vattenfall et felles selskap for å by på havvindområder i Norges kommende lisensrunder, noe som markerer Vattenfalls inntreden i det norske vindmarkedet.

Om Seagust ->Eiere ->Kontakt ->

SeaGust AS
c/o Arendals Fossekompani ASA
Langbryggen 9,
4841 Arendal