Eiere

Arendals Fossekompani (AFK) er et industrielt investeringsselskap som eier energi- og teknologirelaterte selskaper som gjør det grønne skiftet mulig. AFK er i dag majoritetseier i selskaper med mer enn 2100 ansatte i 26 land. 

Arendals Fossekompani utvikler potensialet i porteføljen av eksisterende virksomheter gjennom aktivt arbeid med selskapene. Investeringsporteføljen er en diversifisert gruppe selvstendige selskaper, men med fellesnevnere som teknologi og energi. AFK har stolte tradisjoner innen kraftproduksjon, og eier og drifter to vannkraftverk. AFK ble etablert i 1896 og har vært notert på Oslo Børs siden 1913. 


Les mer ->

Ferd er et familieeid investeringsselskap som har som ambisjon å skape og utvikle bedrifter, eiermiljøer, organisasjoner og endringer som bidrar til utvikling for enkeltmennesker og samfunnet og dermed setter positive avtrykk.

For Ferd dreier verdiskaping seg om mer enn bare finansiell avkastning. Det handler også om å bidra positivt til vekst og utvikling for samfunnet og omgivelsene man er en del av, og at det gjøres på en måte som underbygger bærekraftmålene. Bredden i Ferds virksomhet omfatter aktivt eierskap og selskapsutvikling i private og børsnoterte selskaper, finansielle investeringer, eiendomsutvikling, eksterne forvaltere, impact investeringer og sosialt entreprenørskap.

Les mer ->

Om Seagust ->Eiere ->Kontakt ->

SeaGust AS
c/o Arendals Fossekompani ASA
Langbryggen 9,
4841 Arendal