Seagust skal fange havvinden for å utvikle mer fornybar energi og bygge en sterkere norsk leverandørindustri.

Seagust er et norsk havvind-selskap etablert av Ferd og Arendals Fossekompani, to av landets ledende investeringsselskaper.

Seagust har naturlig tilgang på relevant erfaring og kompetanse og betydelig finansiell kapasitet. Det gir et unikt utgangspunkt for å utvikle ny, grønn energi i havet. 

Om Seagust ->Eiere ->Kontakt ->

SeaGust AS
c/o Arendals Fossekompani ASA
Langbryggen 9,
4841 Arendal