Om Seagust

Ved å utnytte vindressursene i Nordsjøen, skal Seagust utvikle mer fornybar energi og bygge en sterkere norsk leverandørindustri. Seagust tror på et sterkt hjemmemarked som en arena for å utvikle teknologi og kompetanse som senere kan eksporteres.

Seagust har naturlig tilgang på kompetanse fra offshore- og vindindustrien og betydelig finansiell kapasitet. Det gir et unikt utgangspunkt for å utvikle ny, fornybar energi i havrommet. 

EU estimerer at 450 GW med havvind må installeres globalt innen 2050 for å nå klimamålene i Parisavtalen, opp fra ca 30 GW ved utgangen av 2020.

Solide eiere

Ferd og Arendals Fossekompani er store, norske investeringsselskaper, med en tydelig grønn profil og erfaring med å løfte frem norske industriselskaper gjennom langsiktig og stabilt eierskap.

Industriell erfaring

Seagust representerer det beste fra norsk industri, med et nettverk av relevante selskap.

Ferds porteføljeselskap Aibel er verdensledende innen offshoreinstallasjoner, og har spilt en nøkkelrolle i utviklingen av Equinors Hywind-prosjekter og konsepter for høyspent infrastruktur i Nordsjøen.

Wind Catching Systems, et annet selskap i Ferd-sfæren, har spesialisert seg på utvikling av nye løsninger for flytende havvind.

Innsikt i kraftmarkedet

Seagust støtter seg på kompetansen til Volue, et selskap i porteføljen til Arendals Fossekompani.

Volue er et teknologiselskap med unik innsikt i det europeiske kraftmarkedet og state-of-the-art verktøy for analyse og handel av kraft, som legger til rette for en økonomisk bærekraftig overgang fra fossile til fornybare energikilder.

Erfaren ledelse

Seagust ledes av administrerende direktør Simen Elvestad, som har betydelig ledererfaring fra utvikling av havvindprosjekter, blant annet Dudgeon, Sheringham Shoal og Dogger Bank, verdens største havvindprosjekt. 

Om Seagust ->Eiere ->Kontakt ->

SeaGust AS
c/o Arendals Fossekompani ASA
Langbryggen 9,
4841 Arendal

Simen Elvestad
CEO
Phone: (+47) 900 84 902
E-mail: post@seagust.no