Om Seagust

Ved å utnytte vindressursene i Nordsjøen, skal Seagust utvikle mer fornybar energi og bygge en sterkere norsk leverandørindustri. Seagust tror på et sterkt hjemmemarked som en arena for å utvikle teknologi og kompetanse som senere kan eksporteres.

Seagust har naturlig tilgang på kompetanse fra offshore- og vindindustrien og betydelig finansiell kapasitet. Det gir et unikt utgangspunkt for å utvikle ny, fornybar energi i havrommet. 

EU estimerer at 450 GW med havvind må installeres globalt innen 2050 for å nå klimamålene i Parisavtalen, opp fra ca 30 GW ved utgangen av 2020.

Solide eiere

Ferd og Arendals Fossekompani er store, norske investeringsselskaper, med en tydelig grønn profil og erfaring med å løfte frem norske industriselskaper gjennom langsiktig og stabilt eierskap.

Industriell erfaring

Seagust representerer det beste fra norsk industri, med et nettverk av relevante selskap.

Gjennom sine porteføljeselskaper er Ferd en betydelig investor i energiomstillingen. For eksempel er Ferd storaksjonær i Aibel, en av Norges største offshore-orienterte leverandører. Gjennom sitt aktive eierskap er Ferd en pådriver for gradvis å endre Aibel fra en leverandør fokusert på olje og gass til en ledende aktør innen fornybar energi, for eksempel gjennom aktivt samarbeid med andre av Ferds porteføljeselskaper, som det nyskapende konseptet utviklet av Wind Catching Systems.

Innsikt i kraftmarkedet

Seagust støtter seg på kompetansen til Volue, et selskap i porteføljen til Arendals Fossekompani.

Volue er et teknologiselskap med unik innsikt i det europeiske kraftmarkedet og state-of-the-art verktøy for analyse og handel av kraft, som legger til rette for en økonomisk bærekraftig overgang fra fossile til fornybare energikilder.

Erfaren ledelse

Seagusts ledelse, med administrerende direktør Simen Elvestad i spissen, har omfattende erfaring fra tidligere havvindprosjekter, fra start til slutt, samt fra andre kraftprosjekter og industrivirksomheter.

Les mer->

Seagust Vattenfall-konsortiet

I februar 2022 dannet Seagust og Vattenfall et felles selskap for å by på havvindområder i Norges kommende lisensrunder, noe som markerer Vattenfalls inntreden på det norske vindmarkedet.

Årsrapport 2022

Årsrapport fra Seagust 2022 kan lastes ned her.

Last ned rapporten

Om Seagust ->Eiere ->Kontakt ->

SeaGust AS
c/o Arendals Fossekompani ASA
Langbryggen 9,
4841 Arendal